Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur

Statistic IP

1

Permohonan

1

Pemberitahuan

0

Perpanjangan

0

Penolakan

0

Keberatan
Pelayanan Informasi Publik
1 jam 52 menit 32 detik

Rata rata pelayanan
1 jam 52 menit 32 detik

Pelayanan Tercepat
1 jam 52 menit 32 detik

Pelayanan Terlama
Pelayanan Keberatan
00 detik

Rata rata pelayanan
00 detik

Pelayanan Tercepat
00 detik

Pelayanan Terlama